Ana Sayfa   /   Proje Amacı   /   Hedefler   /   Proje Ekibi   /   Etkinliker   /   Basında   /   İletişim        
 
 
   
   
 
   
   
   
   
   
 
   
 Untitled Document
 
 
HEDEFLER
 

          Çanakkale merkez, ilçe ve köy ilköğretim ikinci kademedeki dezavantajlı çocuklara yönelik projenin beklenen sonuçları:

 

          1. Danışman öğretim üyeleri aracılığıyla dezavantajlı öğrencilerin kendi okullarında “Çanakkale Değerleri ve Girişimcilik” kulüplerinin kurulması ve bu öğrencilerin aktif rol alması.

          2. Etkinlikler yoluyla öğrencilerin kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş ve işveren kurumlarındaki işleyişe katılımlarını sağlama ve böylelikle eğitsel, sosyal ve iktisadi hayatta toplumsal refaha ve fırsat eşitliğine katkı sağlama.

          3. Çanakkale değerlerini özümsemiş ve bu değerleri savunan bilinçli bireyler olmaları konusunda farkındalık oluşturma.

          4. Etkinlikler yoluyla; ulaşma güçlüğü çektikleri sosyal yaşama erişimlerini ve bunu sürdürebilmelerini gerçekleştirecek ortam ve araçları sağlama.

          5. Kariyerlerini planlama bilincini oluşturma.

          6. Ulusal ve uluslar arası gezi ve gözlem etkinlikleri yoluyla dezavantajlı öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmaları ve yeni yöntem ve teknikler öğrenmelerini sağlama.

          7. İletişim becerilerini geliştirerek, dezavantajlı öğrencileri projelerini geniş kitlelere sunabilecek sosyal girişimcilik düzeyine ulaştırma.

          8. Sorumluluk üstlenme, karar verme ve risk alma yeteneklerini geliştirme.

          9. Öğrencilere çevreyi koruma ve halk sağlığı, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularında uygulamalı eğitimler vererek sağlıklı yaşam ve çevre bilinci kazandırma.

          10. Dezavantajlı çocukların proje kazanımlarını geniş kitlelere ulaştırmada bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili biçimde kullanabilmelerini sağlama.

 
 
 
Bu websitesi T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteklediği TR22.11.SK01.0111 "Yerelden Cambridge ve Nasa'ya: Dezavantajlı Öğrencilerde Çanakkale Değerleri ve Girişimcilik Bilinci Geliştirme" projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk destek yararlanıcısına aittir ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın görüşlerini yansıtmaz.