Ana Sayfa   /   Proje Amacı   /   Hedefler   /   Proje Ekibi   /   Etkinliker   /   Basında   /   İletişim        
 
 
   
   
 
   
   
   
   
   
 
   
Untitled Document
 
 
AMAÇ ve KAPSAM
 

Çanakkale İli, İlçe ve Köylerinde yaşayan ilköğretim okullarındaki, Engelli Çocuklar (10 öğrenci), Dar Gelirli Ailelerin Çocukları (30 Öğrenci), Van Depremi Nedeni ile Çanakkale’ye Göç Etme Durumunda Kalan Ailelerin Çocukları (5 öğrenci), Roman Çocuklar (13 Öğrenci), YBO ve SHÇEK’larında Kalan Çocuklar (22 Öğrenci), Dezavantajlı çocukların ebeveynleri (160),

 

Projenin katkıda bulunmayı amaçladığı genel hedefler şunlardır:

 
İlköğretim ikinci kademedeki dezavantajlı çocukların;
 

     1. Aktif vatandaşlık ve sosyal girimcilik yeterliklerini geliştirerek hak arama ve fırsat eşitliği bilinci oluşturmak,

     2. Sosyal, eğitsel ve ekonomik hayata entegrasyonunu sağlayarak toplumsal barışa, sosyal adalet ve refaha, iktisadi ve eğitisel alanlarda fırsat eşitliğine katkıda bulunmak.

     3. Kariyer geliştirme bilincini oluşturmak,
     4. Girişimcilik ve özgüven ruhunu geliştirmek,

     5. Kültürel etkileşimlerini sağlamak ve hoşgörü anlayışını geliştirmek,

     6. Çevrenin korunması ve sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek,
     7. Aktif vatandaşlık bilincini oluşturma ve kendini ifade yeteneğini geliştirmek,
     8. Çanakkale değerlerini sahiplenme bilincini geliştirmek.
     9. Bilim, kültür, sanat ve spor alanlarındaki yeterliliklerini geliştirmek,

     10. Değerler ve girişimcilik eğitimiyle yaşadığı toplumu dönüştürecek ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek süreçlere katılımına katkıda bulunmak.

 

Çanakkale merkez, ilçe ve köy ilköğretim ikinci kademedeki dezavantajlı çocukları hedef alan bu Projenin başarmayı amaçladığı özel hedefler şunlardır:

 

     1. Özellikle Van depremi nedeniyle Çanakkale’ye göç etmiş ailelerin çocukları, engelli ve Roman öğrencilerin sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonunun sağlanmasına yönelik girişimcilik uygulamalarını hayata geçirmek.

     2. Düzenlenen etkinlikler yoluyla, ulaşma güçlüğü çektikleri toplumsal yaşama erişimlerini ve bunu sürdürebilmelerini sağlayarak, eğitsel, sosyal ve iktisadi hayatta sosyal refaha ve fırsat eşitliğine katkıda bulunmak

     3. Etkinlikler yoluyla örnekler sunarak kendi kariyerlerini planlama bilincini oluşturmak,

     4. Dokunarak, görerek, uygulayarak ve yaşayarak öğrenme; sorumluluk üstlenme, karar verme ve risk alma yeteneklerini geliştirmek,

     5. Farklı kültürlerin bir değer olduğu bilincini kazandırmak ve bu kültürlerin Çanakkale’nin ortak değerleri olduğunun farkındalığını yaratmak,

     6. Çevre ve halk sağlığı, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularında uygulamalı eğitimler yaparak sağlıklı yaşam ve doğayı koruma bilinçlerini geliştirmek; böylece öğrencilerin Çanakkale’nin  yaşanılabilir bir il olmasına katkı sunmalarını sağlamak,

<
Bu websitesi T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteklediği TR22.11.SK01.0111 "Yerelden Cambridge ve Nasa'ya: Dezavantajlı Öğrencilerde Çanakkale Değerleri ve Girişimcilik Bilinci Geliştirme" projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk destek yararlanıcısına aittir ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın görüşlerini yansıtmaz.